Đặc sản - Quán ngon ở Cao Bằng

Bánh trôi Bằng Giang 

phunuonline.com.vn] | 0 bình luận

PN - Bà tôi vốn gốc Hoa, vì mưu sinh phải trôi dạt về vùng Bằng Giang (Cao Bằng) kiếm sống.